Sản phẩm

Smart Bottle HDM-450-39

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa, vệ sinh hơn, dây đeo silicon, thời trang thoải mái, trang trí vòng silicon màu, thời trang đẹp, bên trong và bên ngoài sử dụng thép không gỉ 316, an toàn và sức khỏe, một nắp kép -Sử dụng tiện lợi, vệ sinh
Xem chi tiết

Smart Bottle HDM-500-38

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa, vệ sinh hơn; Dây đeo silicon, thời trang thoải mái; Trang trí vòng silicon màu; Bên trong và bên ngoài sử dụng thép không gỉ cao cấp 316, an toàn và sức khỏe; Một nắp kép -Sử dụng tiện lợi, vệ sinh.
Xem chi tiết

Smart Bottle HDM-500-20

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa hơn, vệ sinh hơn; Dây đeo silicon, thời trang thoải mái; Trang trí vòng silicon màu; Bên trong và bên ngoài sử dụng inox 316 cao cấp, an toàn cho sức khỏe; Một nắp đôi - Tiện lợi và vệ sinh khi sử dụng.
Xem chi tiết

Smart Bottle HDM-450VO-1

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa hơn, vệ sinh hơn; Dây đeo silicon, thời trang thoải mái; Trang trí vòng silicon màu; Bên trong và bên ngoài sử dụng inox 316 cao cấp, an toàn cho sức khỏe; Một nắp đôi - Tiện lợi và vệ sinh khi sử dụng.
Xem chi tiết

HUAWEI Hilink Smart bottle HDM-500-6A

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa hơn, vệ sinh hơn; Dây đeo silicon, thời trang thoải mái; Trang trí vòng silicon màu; Bên trong và bên ngoài sử dụng inox 316 cao cấp, an toàn cho sức khỏe; Một nắp đôi - Tiện lợi và vệ sinh khi sử dụng.
Xem chi tiết

HUAWEI Hilink Smart bottle HDM-500-6

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa hơn, vệ sinh hơn; Dây đeo silicon, thời trang thoải mái; Trang trí vòng silicon màu; Bên trong và bên ngoài sử dụng inox 316 cao cấp, an toàn cho sức khỏe; Một nắp đôi - Tiện lợi và vệ sinh khi sử dụng.
Xem chi tiết
phone-icon
facebook-icon
zalo-icon