Sản phẩm

360°Travel Tumbler HE-480-10

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa, vệ sinh hơ, gioăng silicon chống tràn, thiết kế hiện đại, trang trí vòng silicon màu, thời trang bền và đẹp, bên trong và bên ngoài sử dụng thép không gỉ 304, an toàn và sức khỏe; Nắp kép -Sử dụng tiện lợi, vệ sinh
Xem chi tiết

Travel Tumblers HE-500-25B

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa - vệ sinh hơn; Dây đeo silicon, thời trang thoải mái, dễ dàng mang theo; Trang trí vòng silicon màu, bền và đẹp, bên trong và bên ngoài sử dụng thép không gỉ 304, an toàn sức khỏe; Nắp kép -Sử dụng tiện lợi, vệ sinh
Xem chi tiết

Vacuum Bottle HD-480-70

ĐẶC TRƯNG - Siêu nhẹ nhờ hình thành dòng chảy - Vỏ ngoài và bên trong bằng ...
Xem chi tiết

Tumbler HD-420-110

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa, vệ sinh hơn, dây đeo silicon, thời trang thoải mái hơn, trang trí vòng silicon màu, thời trang đẹp, bên trong và bên ngoài sử dụng thép không gỉ 304, an toàn và sức khỏe, một nắp kép - Sử dụng tiện lợi, vệ sinh
Xem chi tiết

Tumbler HW-320-54

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa, vệ sinh hơn, dây đeo silicon, thời trang thoải mái, trang trí vòng silicon màu, thời trang đẹp, bên trong và bên ngoài sử dụng thép không gỉ 304, an toàn và sức khỏe, một nắp kép -Sử dụng tiện lợi, vệ sinh
Xem chi tiết

Vacuum Bottle HC-300-3

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa, vệ sinh hơn; Dây đeo silicon, thời trang thoải mái; Trang trí vòng silicon màu, thời trang đẹp, bên trong và bên ngoài sử dụng thép không gỉ 304, an toàn và sức khỏe, một nắp kép -Sử dụng tiện lợi, vệ sinh.
Xem chi tiết

Vacuum Bottle HD-500-49

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa, vệ sinh hơn; Dây đeo silicon, thời trang thoải mái; Trang trí vòng silicon màu, thời trang đẹp, bên trong và bên ngoài sử dụng thép không gỉ 316, an toàn và sức khỏe, một nắp kép -Sử dụng tiện lợi, vệ sinh
Xem chi tiết

Ttravel Tumblers HE-500-8

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa, vệ sinh hơn; Dây đeo silicon, thời trang thoải mái; Trang trí vòng silicon màu, thời trang đẹp, bên trong và bên ngoài sử dụng thép không gỉ 304, an toàn và sức khỏe; Một nắp kép -Sử dụng tiện lợi, vệ sinh.
Xem chi tiết

Tumbler HW-450-91

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa, vệ sinh hơn; Dây đeo silicon, thời trang thoải mái; Trang trí vòng silicon màu; Bên trong và bên ngoài sử dụng thép không gỉ cao cấp 316, an toàn và sức khỏe; Một nắp kép -Sử dụng tiện lợi, vệ sinh.
Xem chi tiết

Tumbler HD-420-81

Công tắc nâng cấp mới, dễ tháo và rửa, vệ sinh hơn; Dây đeo silicon, thời trang thoải mái; Trang trí vòng silicon màu, thời trang đẹp; Bên trong và bên ngoài sử dụng thép không gỉ 316 an toàn và sức khỏe; một nắp kép -Sử dụng tiện lợi, vệ sinh
Xem chi tiết
phone-icon
facebook-icon
zalo-icon